سیستم یکپارچه مدیریت اعتبارات سیستم یکپارچه مدیریت اعتبارات
عبارت امنیتی
جهت استفاده از سامانه یكپارچه مدیریت اعتبارات بانك كارآفرین و دریافت شناسه كاربری و رمز عبور سامانه به یكی از شعب بانك مراجعه فرمائید.
Ver: 3.1.4